Tài khoản

Tài khoản

Chọn tài khoản của bạn

NextCap cho phép bạn chọn giữa 4 loại tài khoản giao dịch khác nhau, mỗi loại được thiết kế riêng để phù hợp với mọi phong cách, cấp độ và ngân sách giao dịch. Khám phá mọi tài khoản chúng tôi có và bắt đầu giao dịch với chúng tôi.

Tài Khoản Demo

MIỄN PHÍ
 • Hỗ trợ 24/5
 • Công Cụ Giao Dịch
 • Tiền ảo
 • Nền tảng giao dịch MT4
 • Điều kiện thị trường thực

Tài Khoản Standard

$
 • Hỗ trợ 24/5
 • Công Cụ Giao Dịch
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Nền tảng giao dịch MT4
 • Không đặt ra mức margin tối thiểu

Tài Khoản Prime

$$
 • Hỗ trợ 24/5
 • Công Cụ Giao Dịch
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Nền tảng giao dịch MT4
 • Trợ lý giao dịch
elite_account

Tài Khoản Elite

Truy cập vào đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp và làm nhiều hơn với Tài khoản Elite. Tài khoản này hoàn hảo cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn đạt được nhiều hơn với sự giúp đỡ của một chuyên gia giao dịch cá nhân để giúp bạn trong quá trình giao dịch.