Trái phiếu

Trái phiếu

Đây là một loại hình đầu tư khá phổ biến. Trong trường hợp cụ thể này, nhà đầu tư cho một thực thể công ty hay chính phủ vay một khoản tiền trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất cố định hoặc thay đổi. Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất cố định.

Tại Sao Nên Đầu Tư?

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động trên thị trường tài chính, ví dụ như:

Thu nhập thường xuyên

Trái phiếu trả lãi thường xuyên, vì vậy chúng có thể được coi là nguồn thu nhập ổn định từ khoản tiết kiệm của bạn.

Độ biến động thấp

Các nhà đầu tư có thể tận hưởng việc mua tài sản trú ẩn an toàn bằng cách chuyển các quỹ từ thị trường chứng khoán biến động sang sự an toàn tương đối của trái phiếu.

Rủi ro thấp

Trái phiếu có nghĩa là đầu tư vào nợ nần, và nếu một công ty bị phá sản, người nắm giữ trái phiếu sẽ được quyền ưu tiên thanh toán. Nếu sự kiện đáng tiếc này xảy ra, chủ sở hữu trái phiếu có thể nhận lại được một phần số tiền họ đã đầu tư, trong khi các cổ đông thường thì sẽ mất tất cả số tiền được đầu tư đó.

Yếu Tố Cần Thiết Về Trái Phiếu

Trái phiếu là một dạng đầu tư có thu nhập cố định, trong đó người phát hành trái phiếu vay tiền từ nhà đầu tư. Khi bạn trở thành chủ nợ của công ty, lợi nhuận của bạn phụ thuộc trực tiếp vào lãi suất cố định.

Đơn giản bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản, đăng nhập vào ứng dụng là bạn đã có thể sẵn sàng để bắt đầu. Lợi ích của trái phiếu là bạn có thể đầu tư bất kỳ một số lượng tiền nào đó. Vì thế công việc chính của bạn là lựa chọn trái phiếu phù hợp, cái mà sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

ĐĂNG KÝ

XÁC MINH

NẠP TIỀN

ĐĂNG KÝ

XÁC MINH

NẠP TIỀN