Tài Khoản Standard

  • Home
  • Tài Khoản Standard

Tài Khoản Standard

standart_account

STANDARD

Thử nghiệm với các kỹ thuật và sản phẩm tài chính khác nhau để phát triển một chiến lược giao dịch vững chắc. Bắt đầu giao dịch bằng tiền thật bằng loại tiền bạn thích bằng tài khoản này để có thêm tự tin. Ngoài ra, các công cụ được cung cấp tại đây sẽ giúp xác định lợi nhuận và thua lỗ.

Hỗ trợ kỹ thuật 24/5

Tài khoản bằng tiền đô la, euro, bảng Anh

MetaTrader 4

Không đặt ra mức margin tối thiểu