Chứng khoán

Chứng khoán

Ngày nay chứng khoán được biết đến rộng rãi trong số các cổ đông phổ thông. Để bắt đầu, bạn phải chọn một công ty hoặc một tập đoàn cụ thể để đầu tư. Hơn nữa, sở hữu chứng khoán cho bạn quyền nhận cổ tức hoặc bán cổ phiếu của bạn cho người khác.

Tại Sao Nên Đầu Tư?

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động trên thị trường tài chính, ví dụ như:

Miễn thuế

Nếu bạn là một nhà đầu tư đã sở hữu một chứng khoán trong sáu tháng qua thì tất cả lợi nhuận thu được sẽ được miễn thuế.

Cổ tức

Khi bạn mua cổ phiếu, bạn sẽ đượcquyền hưởng một phần lợi nhuận của công ty. Những lợi nhuận này được chia dưới dạng cổ tức cố định. Bạn có thể đầu tư vào bất kỳ công ty cổ phần nào. Với việc sở hữu các chứng khoán với lợi tức cao trong danh mục đầu tư của bạn có nghĩa là bạn sẽ có thu nhập ổn định.

Trợ lý giao dịch riêng

Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ có tất cả các hỗ trợ giao dịch bạn cần, 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, từ một đội ngũ các chuyên gia có tay nghề cao đang chờ đợi để đối phó với một câu hỏi hóc búa – bạn sẽ hiểu lý do tại sao chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường! Và thuận lợi hơn cả là việc bạn có thể tư vấn với một trợ lý riêng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Thông Tin Cơ Bản Về Cổ Phiếu

Cổ phiếu có thể được chia thành các kiểu và các loại.

1. Cổ phiếu phổ thông là loại phổ biến nhất. Loại cổ phiếu này mang lại quyền biểu quyết cho mỗi cổ đông và cho phép chủ sở hữu tham gia bình đẳng vào khoản cổ tức của công ty. Nếu tổ chức bị giải thể, tiền thanh lý tài sản của tổ chức thu được sẽ được chia đều theo cổ phần các cổ đông nắm giữ.

2. Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết không đem lại cho cổ đông quyền biểu quyết cũng như tham dự các cuộc họp chung của công ty. Các cổ phiếu này thường được trao cho nhân viên như là khoản tiền thù lao dưới dạng cổ tức nhằm mục đích tối thiểu hóa trách khoản nợ thuế của công ty.

3. Các cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu nhận được số cổ tức cố định hàng năm và được phép nhận trước các cổ đông chỉ sở hữu cổ phiếu phổ thông. Thông thường nó được biểu hiện dưới dạng phần trăm của giá trị danh nghĩa (giá trị đã được biểu thị khi các cổ phiếu đã được phát hành).

4. Cổ phiếu có thể hoàn lại được phát hành theo các điều khoản mà công ty sẽ / có thể mua lại vào một thời điểm trong tương lai. Điều này do giám đốc công ty tự quyết định. Nó thường được thực hiện với các cổ phiếu không có quyền biểu quyết để khi mà nhân viên nghỉ việc, cổ phiếu có thể được thu hồi theo giá trị danh nghĩa. Với tất cả các thông tin ở trên, bạn chỉ có thể chọn cho mình loại cổ phiếu thích hợp nhất.

Theo những thông tin trên, bạn cần chọn cổ phiếu thích hợp nhất

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền vào tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.

ĐĂNG KÝ

XÁC MINH

NẠP TIỀN

ĐĂNG KÝ

XÁC MINH

NẠP TIỀN