WebTrader

WebTrader

WebTrader

Webtrader là một nền tảng giao dịch tiên tiến có thể tùy chỉnh đầy đủ theo sở thích cá nhân của bạn. Thưởng thức giao diện trực quan với chức năng tiên tiến cho phép bạn giám sát tất cả tài sản và thị trường yêu thích cùng một lúc, cũng như các biểu đồ thiết yếu, chỉ mục tài sản, thời gian giao dịch và dữ liệu lịch sử. Quan trọng nhất, bạn có thể chọn những gì bạn muốn xem trên màn hình của bạn.